Vormstudie

Vormstudie is een onderzoeksproject. Tijdens dit onderzoek heb ik vormstudies gedaan naar het fenomeen buiging. Er werd al experimenterend gekeken naar één fenomeen; hoe dit tot uiting komt bij een aantal verschillende materialen, wat voor effect dit fenomeen heeft op het materiaal en hoe een architectonische vorm gevonden wordt. Hierbij stonden de plastische en morfologische aspecten van de vorm centraal.

Vormstudie[PDF]