Loading

Posts by lenne

Afstudeer project

‘De transformatie van een industrieel gebied naar een culturele identiteit’ was het doel van de afstudeerstudio. Het project is onderverdeeld in twee delen, het M3 project, waarbij algemeen onderzoek werd gedaan naar het thema, en het M4 project, waarbij het gebouw is ontworpen. Tijdens het M3 project hebben we met de studio verlaten fabrieken gezocht die de potentie hebben om getransformeerd te worden naar een gebouw met een culturele identiteit. Een van deze gevonden gebouwen is de Vyborg Mill.

 

Afstudeer commissie:

prof.ir. D. (David) Gianotten

M.H.P.M. (Maarten) Willems

B.C.I.M. (Barbara) Kuit

 

De Vyborg Mill is een verlaten broodfabriek in Vyborg, deze stad ligt aan de grens van Rusland, vlakbij Finland. Vyborg heeft een hele rijke geschiedenis en hoorde bij Finland tot en met de tweede wereld oorlog. In die tijd was het een van de drie grootste steden van Finland en de Finse geschiedenis is nog steeds zichtbaar in de architectuur van de stad. De Vyborg Mill is gesitueerd bij de haven aan de grens van het stadscentrum, het stadscentrum is ook het gebied met de meeste toeristische plekken. De transformatie van de Vyborg Mill combineert de Finse en Russische cultuur en promoot Vyborg.

De eerste gebouwdelen van de Vyborg Mill zijn gebouwd in 1931-1932 en ontworpen door de Finse architect Erkki Huttunen. De Finse architect heeft de silo’s en U-vorm aan de zuid kant ontworpen, deze U-vorm creëert een plein aan de straat. De andere gebouwdelen zijn ontworpen in de jaren erna. Ondanks dat de Vyborg Mill ernstig is beschadigd door de Soviet troepen tijdens de tweede wereld oorlog, hebben de Finnen het gebouw hersteld aan het einde van de loopgravenoorlog.

Het nieuwe ontwerp heeft drie functies; ten eerste het opera en ballet theater, dit theater is ontworpen in het nieuwe volume en trekt bezoekers aan van grotere omliggende steden. Het nieuwe volume omsluit de bestaande volumes gedeeltelijk; Ten tweede, een publiek theater voor de bewoners van Vyborg, welke gesitueerd is in de silos; Ten derde, een dansschool om de nieuwe generatie dansers op te leiden, deze functie is ook de connectie tussen het publieke theater en het opera en ballet theater. De dansschool is gesitueerd in de oude opslag. Deze drie functies zijn verbonden doormiddel van een publieke route welke toegankelijk is voor iedereen.

Het programma van het getransformeerde gebouw combineert de culturele identiteit van Rusland en Finland, heeft een plein voor verschillende activiteiten, is een publieke locatie waar mensen kunnen ontmoeten en trekt toeristen naar Vyborg.


Vormstudie

Vormstudie is een onderzoeksproject. Tijdens dit onderzoek heb ik vormstudies gedaan naar het fenomeen buiging. Er werd al experimenterend gekeken naar één fenomeen; hoe dit tot uiting komt bij een aantal verschillende materialen, wat voor effect dit fenomeen heeft op het materiaal en hoe een architectonische vorm gevonden wordt. Hierbij stonden de plastische en morfologische aspecten van de vorm centraal.

Vormstudie[PDF]

 

Town hall

Dit eerste masterproject is een zeer onderzoekend project geweest waarbij het doel was een gemeentehuis in het bos te ontwerpen voor de gemeente Aalst-Waalre.

Als materiaal ben ik voor boomstammen gegaan. Boomstammen die gekapt moeten worden om het gemeentehuis te bouwen kunnen op deze manier dubbel gebruikt worden. Om de façade te kunnen ontwerpen heb ik meerdere studies gedaan naar de vormgeving door middel van kleine maquettes.

Het interieur heb ik bepaald aan de hand van routing die de interactie tussen de bevolking en gemeenteraad moet bevorderen. Één van de onderdelen hierin is de gemeenschappelijke doch statige ingang.

 

 

 

Architectural Analysis

Architectural Analysis is een analyse vak. Tijdens dit vak is de segregatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzocht. Hierbij werd in groepen gekeken naar de segregatie van de Joden. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met het analyseren van het onderduikadres aan de Herengracht 401, Castrum Peregrini.

Castrum-Peregrini [PDF]

Summary_Castrum-Peregrini [PDF]

Façade BeulingstraatOnderduikadresFaçade Herengracht

Seminar De Facade

De Seminar is een onderzoeksproject. Tijdens dit onderzoeksproject is eerst de façade van Diener&Diener in Basel onderzocht. Na dit onderzoek is er een façade ontworpen voor een leegstaand kavel aan de Frankrijklei in Antwerpen.

Voordat de façade ontworpen kon worden zijn eerst de omliggende façades geanalyseerd. Waarna de façade van de leegstaande kavel kon worden gecreëerd.

SEMINAR-poster [PDF]

facade

 

 

 

Multidisciplinair Project

Het Multidisciplinair project is het Bachelor eindproject waarbij samengewerkt werd in een groep van zes personen. Waardoor samenwerken met meerdere disciplines ook een van de grotere leerdoelen is geweest. Iedere persoon in deze groep werkte in de eigen discipline, waarbij ik een van de twee architecten was. Ik heb me vooral gefocust op de indeling van de woningen voor dementerenden en de renders.

De locatie voor dit project is in Rotterdam naast de hofbogen. In het ontwerp wordt op twee verdiepingen het meeste geleefd, namelijk op de begane grond en de tweede verdieping, deze verdieping ligt even hoog als de bovenkant van de hofbogen. De gebouwen die in het plangebied staan zijn taps toelopend ontworpen om zo een zonnige tweede verdieping te creëren.

Aan het einde van het project was er nog een individuele ontwerp uitdaging,  het disciplineverslag. Ik heb me tijdens dit onderdeel 3 weken lang gefocust op de indeling van het puntgebouw. Dit heb ik gedaan door te focussen op het grid en de constructie, de indelingen van de kamers, en de relatie van binnen naar buiten. De indeling van de kamer hier onder is de grootste focus geweest.

Doormiddel van voornamelijk de routing heb ik de kamers ingedeeld. Ik heb gekeken welke functies waar moeten komen en ben meubels gaan plaatsen. Vanuit hier heb ik gekeken hoe de bewoners zullen lopen en welke objecten aan elkaar verbonden moeten zijn.

StedenbouwMaquette MaquetteOmgeving hopleinlijn-speeltuin
Discipline plattegrond

 

De Klimhal

Dit project is een constructief project dat ik heb gedaan tijdens mijn minor om meer inzicht te krijgen in de constructie. Hierbij was het de opdracht om integraal te ontwerpen met de nadruk op de constructie.

De opdracht ging over het ontwerpen van een klimhal, met als locatie het TU/e terrein, gelegen tussen de sporthal en de dommel.

Om zo goed mogelijk te begrijpen wat er in een klimhal nodig was heb ik diverse klimhallen en bouldergyms bezocht, op deze manier heb ik een goed beeld gekregen van wat er nodig is in een klimhal.

De buitenkant van de klimhal heeft het uiterlijk van een rots, met hierbij de mogelijkheid om ook daar te klimmen. Daarnaast steekt het gebouw iets uit over de dommel, in deze uitkraging is het restaurant geplaatst zodat hier een goed zicht over de dommel is.

constructie maquette

 

Vredestein

Tijdens dit project was het de opdracht om de oude Vredestein fabriek in Doetinchem een nieuwe bestemming te geven. De fabriek stond op het moment van de opdracht op instorten en er zou veel aan veranderd moeten worden. Mijn doel was om de oude elementen zoveel mogelijk terug te laten komen en zo min mogelijk veranderingen aan te brengen. Op deze manier heb ik een authentieke fabriekssfeer gecreëerd voor het restaurant dat er in ontworpen is.

In de afbeeldingen hier weergegeven zijn de oude, nog bestaande, fabriekshal te zien en de nieuwe functie. De opdracht was om een cafetaria te ontwerpen die aangesloten is bij een school. De cafetaria is in het oude ketelhuis gesitueerd.

De ketels die ooit in het ketelhuis hebben gezeten waren helaas niet meer aanwezig, maar de locatie hiervan nog wel duidelijk zichtbaar. Deze plekken zijn dan ook niet aangepast en de verlaging in de grond is hergebruikt, om zo een zitkuil te creëren.

herbestemming
herbestemming-oud