Loading

Master

Afstudeer project

lenne | March 8, 2017

‘De transformatie van een industrieel gebied naar een culturele identiteit’ was het doel van de afstudeerstudio. Het project is onderverdeeld in twee delen, het M3 project, waarbij algemeen onderzoek werd gedaan naar het thema, en het M4 project, waarbij het gebouw…..

Read more

Vormstudie

lenne | May 12, 2015

Vormstudie is een onderzoeksproject. Tijdens dit onderzoek heb ik vormstudies gedaan naar het fenomeen buiging. Er werd al experimenterend gekeken naar één fenomeen; hoe dit tot uiting komt bij een aantal verschillende materialen, wat voor effect dit fenomeen heeft op…..

Read more

Town hall

lenne | January 7, 2015

Dit eerste masterproject is een zeer onderzoekend project geweest waarbij het doel was een gemeentehuis in het bos te ontwerpen voor de gemeente Aalst-Waalre. Als materiaal ben ik voor boomstammen gegaan. Boomstammen die gekapt moeten worden om het gemeentehuis te…..

Read more

Architectural Analysis

lenne | July 20, 2014

Architectural Analysis is een analyse vak. Tijdens dit vak is de segregatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog onderzocht. Hierbij werd in groepen gekeken naar de segregatie van de Joden. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met het analyseren…..

Read more

Seminar De Facade

lenne | July 20, 2014

De Seminar is een onderzoeksproject. Tijdens dit onderzoeksproject is eerst de façade van Diener&Diener in Basel onderzocht. Na dit onderzoek is er een façade ontworpen voor een leegstaand kavel aan de Frankrijklei in Antwerpen. Voordat de façade ontworpen kon worden…..

Read more