Seminar De Facade

De Seminar is een onderzoeksproject. Tijdens dit onderzoeksproject is eerst de façade van Diener&Diener in Basel onderzocht. Na dit onderzoek is er een façade ontworpen voor een leegstaand kavel aan de Frankrijklei in Antwerpen.

Voordat de façade ontworpen kon worden zijn eerst de omliggende façades geanalyseerd. Waarna de façade van de leegstaande kavel kon worden gecreëerd.

SEMINAR-poster [PDF]

facade